Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Therapie op school

Therapeutische activiteiten (zoals ergo-, fysio- en speltherapie) stemmen we af op het onderwijs. Therapie gebeurt onder schooltijd in een speciale ruimte en soms komt de therapeut in de klas voor observatie of om de leraar te adviseren. Therapieën moeten altijd aansluiten bij de onderwijsdoelen van de leerling.

Zorg en coördinatie

De eerste verantwoordelijkheid voor de zorg van de leerling ligt bij de mentor. Die kan ondersteuning vragen aan de intern begeleider. Samen kijken ze naar eventuele extra ondersteuning of inzet van meer expertise. Soms plannen ze een multi disciplinair overleg. Ook kunnen we een leerling bespreken binnen de Commissie voor de Begeleiding. Extra zorg en ondersteuning gebeurt door medewerkers van school of door een van onze zorgpartners. Voor de inzet van zorg in onderwijs werkt de school intensief samen met Zozijn.

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en docenten over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod richten we altijd in op ondersteuning van het leerproces.

Logopedie

De logopedist werkt aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de leerling. Via de zorgverzekering kunnen we logopedie onder schooltijd en op school verzorgen. Ook ondersteunt de logopedist medewerkers en geeft hij of zij groepslogopedie. We werken samen met Logopedie Plus.

Jeugdarts van de GGD

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding. In het eerste jaar dat je kind bij ons op school is, krijgt je kind een algemeen medisch onderzoek. De GGD voert dit onderzoek uit. Je krijgt vooraf een oproep voor je kind. Je kunt ook zelf via ons een medisch onderzoek aanvragen