Zorg

Veel van onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Daarom bieden we samen met partners een specifiek zorgaanbod. Zorg en onderwijs stemmen we zo goed mogelijk op elkaar af.

Therapie op school

Therapeutische activiteiten (zoals ergo-, fysio- en speltherapie) zijn afgestemd op het onderwijs. Therapie is onder schooltijd in een speciale ruimte. Soms komt de therapeut in de klas voor observatie of om de leraar te adviseren. Therapieën moeten altijd aansluiten bij de onderwijsdoelen van de leerling.

Zorg en coördinatie

In eerste instantie is de mentor verantwoordelijk voor de zorg aan de leerling. De mentor kan ondersteuning vragen aan de intern begeleider. Samen bekijken ze of extra ondersteuning of inzet van meer expertise nodig is. Soms plannen ze een multidisciplinair overleg. Ook kan een leerling besproken worden binnen de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Extra zorg en ondersteuning wordt gegeven door medewerkers van school of door een van onze zorgpartners. Voor de inzet van zorg in onderwijs werkt de school intensief samen met Zozijn.

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en docenten over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Logopedie

De logopedist werkt aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de leerling. Via de zorgverzekering kunnen we logopedie onder schooltijd en op school verzorgen. Ook ondersteunt de logopedist medewerkers en geeft hij of zij groeps­logopedie. We werken samen met Logopedie Plus.

Jeugdarts van de GGD

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding. In het eerste jaar dat je kind bij ons op school is, krijgt je kind een algemeen medisch onderzoek. De GGD voert dit onderzoek uit. Je krijgt vooraf een oproep voor je kind. Je kunt ook zelf via ons een medisch onderzoek aanvragen.

Onze Commissie voor de Begeleiding beoordeelt of een leerling geholpen is met speciale zorg. Zo bekijkt de commissie bijvoorbeeld of een leerling therapie nodig heeft, en welke dan. We stemmen zorg en onderwijs dan steeds zo goed mogelijk op elkaar af.