Werken bij de Hamalandschool

Wij geven speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar die zeer moeilijk leren of een meervoudige beperking hebben. Onze leerlingen krijgen ondersteuning bij hun sociaal emotionele ontwikkeling en leren-leren en ze werken toe naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Ons onderwijs

Ons onderwijs is betekenisvol en heeft een praktische benadering. Onze leerlingen leren door te doen. Zo werkt rekenen aan de hand van de tafel dekken voor de hele klas vaak beter dan sommen maken aan een tafel.

Het onderwijs is kindgericht, we volgen de leerlijn van de individuele leerling. Dit doen we in kleine groepen met een leraar, een onderwijsondersteuner en vaak ook een zorgmedewerker. Een voorspelbare en veilige leeromgeving helpt onze leerlingen om tot leren en ontwikkelen te komen.

De opzet van ons onderwijs is in beweging. Binnenkort verhuizen we naar Integraal kindcentrum Het Gele Park, waar onze 24 leerlingen onderwijs en ondersteuning gaan krijgen binnen 3 van 4 onderwijsunits. Binnen de units geven we vorm aan inclusiever onderwijs samen met partners.

Ook in de nieuwe omgeving blijft de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen centraal staan. Onze leerlingen hebben in de unit een eigen lokaal en sluiten aan bij een activiteit of instructie van een andere groep waar het kan en wenselijk is. Daarnaast pakken we groepsactiviteiten unit-breed op, denk bijvoorbeeld vieringen.

Wat houdt werken bij ons in

Jij zoekt samen met je collega’s met plezier naar wat het beste past bij een leerling. Daarvoor krijg je veel ruimte en eigenaarschap. Je benadert je leerlingen positief en ondersteunt hen naar zoveel mogelijk eigen regie en zelfstandigheid. Je probeert achter het gedrag van de leerling te kijken, ook bij moeilijk gedrag. Je richt je op wat goed gaat en hoe de leerling meer regie kan nemen.

Jij gaat uit van wat de leerling wel kan. Daarmee versterk je het zelfvertrouwen en komen jouw leerlingen tot ontwikkeling.

Het team

Ons kleine en ambitieuze team met leraren en onderwijsondersteuners maakt het onderwijs graag samen. We nemen eigenaarschap en zien kansen voor onze leerlingen die we in de praktijk brengen. En als er wat mis gaat dan zien we dat als een leermoment.

We werken vanuit de uitgangspunten van stichting LeerKRACHT. Deze uitgangspunten gebruiken we voor onze schoolontwikkeling. Ook binnen Het Gele Park gaan we vanuit deze uitgangspunten met elkaar aan het werk, samen met alle partners.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.