Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen.

Bereikt in 2021
• We maakten een goede start in Het Gele Park.
• We beschreven de leerlijn Leren Leren in relatie tot de uitstroom van onze leerlingen.
• We hebben het toetsbeleid voor schriftelijke taal herzien.

Nieuw jaar, nieuwe doelen
• We gaan verder met de ontwikkeling van de LACCS methodiek.
• We versterken de samenwerking binnen Het Gele Park.
• We werden de leerlijn Leren Leren verder uit.