Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Wat verwachten we?

• 100% van de leerlingen stroomt door naar het vso

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2020-2021 stroomden 15 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 95% een plek in het voortgezet speciaal onderwijs gericht op (beschutte) arbeid en dagbesteding. Eén leerling stroomde uit naar praktijkonderwijs.

Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 100% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Zij zijn waarschijnlijk direct op de juiste plek terechtgekomen. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2020-2021 is 100% van onze leerlingen volgens plan (OPP) uitgestroomd. Dat wil zeggen 15 van de 15 leerlingen.