Vakanties, studiedagen en lestijden

Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 22 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

We hebben een zogenaamd 5-gelijkedagenmodel. Elke lesdag is voor alle leerlingen even lang. De lessen starten om 8.40 uur en duren tot 14.10 uur. Vanaf 8.25 uur mogen leerlingen op school komen. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

’s Morgens houden we een pauze van 15 minuten. Het pauzetijdstip kan per groep verschillen. Tussen de middag is er een half uur pauze om te lunchen en even te ontspannen.

Activiteiten en vieringen

Aan feestelijkheden als kerst, Sinterklaas en Pasen wordt op een passende wijze aandacht besteed. Ook zijn er tijdens het schooljaar ook andere bijzondere dagen, zoals sport- of speldagen. We informeren je hier op tijd over.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur. Het formulier daarvoor ligt bij de administratie van school.

Vakanties 2022-2023

Bloemencorso
12 en 13 september
Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari
Pasen
7 en 10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus

Studiedagen

Vrijdag 14 september
maandag 10 oktober
Zozijn heeft ook studiedag
Dinsdag 17 januari
Vrijdag 24 maart
Donderdag 8 juni
Zozijn heeft ook studiedag

De leerlingen zijn tijdens de studiedagen de hele dag vrij.