Aanmelden

Wij werken samen met de samenwerkingsverbanden swv Oost Achterhoek en swv Doetinchem.

Toelating

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Een toelaatbaarheidsverklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in de regio waar de leerling woont.

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met Johan van der Weerd, directeur via 0544-371738 of per e-mail naar j.vanderweerd@hamalandschool.nl.