Met partners en omgeving

De Hamalandschool werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SWV Oost Achterhoek en heeft ook leerlingen vanuit SWV Doetinchem. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.passendonderwijs.nl.

Samen met Het Gele Park

Vanaf het schooljaar 2021-2022 maken we onderdeel uit van het integraal educatief kindcentrum Het Gele Park in Lichtenvoorde. Samen met ­collega-scholen, zorgpartners en kinderopvang bieden we binnen dit centrum alle leerlingen optimale ontwikkelings­kansen. We maken daarbij optimaal gebruik van elkaars aanbod en expertise. Het Gele Park biedt basisonderwijs, speciaal ­basisonderwijs, zorg en kinderopvang. De organisaties werken integraal samen: er is één team met één leidinggevende.

Samen met Mariendael Doetinchem

De Hamalandschool werkt samen met Mariëndael in Doetinchem. Beide scholen zijn aangesloten bij stichting De Onderwijsspecialisten. We delen onze kennis en ervaring om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Ook zorgen we voor een slimmere organisatie. Er is bijvoorbeeld één directeur en één teamleider. Op deze manier kunnen we thuisnabij onderwijs blijven bieden binnen Het Gele Park in Lichtenvoorde.

Samen met Zozijn

Zozijn is een zorginstelling die zorg en begeleiding biedt in onderwijs in Het Gele Park. Pedagogisch ondersteuners van Zozijn bieden onze leerlingen zorg en Begeleiding in Onderwijs. Deze ondersteuners worden ingezet via zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb). Zozijn biedt ook de gespecialiseerde opvang en begeleiding in vrije tijd bij ons op school. Deze opvang is voor en na schooltijd, in het weekend en tijdens vakanties.

Samen met Logopedie Plus

Voor eerstelijns logopedie werken we samen met Logopedie Plus. Via de zorgverzekering kunnen we logopedie onder schooltijd en op school verzorgen.

Samen met fysiotherapeuten

Voor eerstelijns fysiotherapie werken we samen met meerdere praktijken. Zij komen bij ons op school.