Toetsen

De ontwikkelingen van de leerlingen worden op verschillende wijzen gevolgd. We observeren leerlingen in de groep en gebruiken toetsen voor leerroute 3 en 4. De methodeonafhankelijke toetsen die we gebruiken zijn: CITO DMT, CITO AVI toets, CITO Spelling, CITO Rekenen en CITO begrijpend lezen en Luisteren.