Onderwijsprogramma

We plaatsen onze leerlingen samen met een aantal leeftijdsgenoten in een basisgroep:

  • In de onderbouw (Bouw A) zitten leerlingen van 4 tot 7 jaar
  • In de middenbouw (Bouw B) zitten de leerlingen van 7 tot 11 jaar
  • In de bovenbouw (Bouw C) zitten de leerlingen van 11 en 12 jaar

Dit jaar zijn er drie basisgroepen. We houden rekening met de individuele leer-, ondersteunings-, en begeleidingsbehoeften van de leerlingen. Waar dat wenselijk is, kan groepsdoorbrekend gewerkt worden. Met een aantal leerlingen werken we op deze momenten met onder andere de lesmethodes 'Ervaar het maar', Fototaal en Leespraat.