Directe contactpersonen

Wil je over een specifiek onderwerp meer weten? Hier vind je onze contactpersonen voor verschillende onderwerpen. Staat jouw onderwerp er niet tussen, bel dan het algemene nummer. We helpen je graag verder.

Ziekmelding

Voor 8.40 uur
T 0544 – 22 10 27

Gegevensbescherming

Marjolijn Beumer
T 06 – 26 30 87 52
m.beumer@mariendael-doetinchem.nl

Teamleider

Annabel van der Most
T 06 – 50 81 43 25
a.vandermost@mariendael-doetinchem.nl

Intern begeleider

Susan Beijers
T 0544 – 22 10 27
s.beijers@hamalandschool.nl

Activiteitenraad

activiteitenraad@hetgelepark.nl

Medezeggenschapsraad

Hilde Kok
h.kok@hamalandschool.nl

Vertrouwenspersoon intern

Monique Klein Gunnewiek
T 0544 – 37 17 38

Vertrouwenspersoon extern

Chiene Hulst
T 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
Landelijke vertrouwensinspecteur
T 0900 – 111 31 11

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

T 030 – 280 95 90
F 030 – 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl

De Onderwijsspecialisten

College van bestuur
Postbus 821
6800 AV Arnhem