MR vergadering.

De volgende vergadering voor de MR is op dinsdag 4 februari 2020.
Locatie: Hamalandschool.
Tijd: 19.30 uur.