MR vergadering.

De volgende vergadering voor de MR is op donderdag 21 november 2019.
Locatie: Hamalandschool.
Tijd: 19.30 uur.