Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van onze leerlingen.

Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van onze leerlingen.

Wat onze school speciaal maakt

Wij bieden leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking optimaal passend onderwijs. Daarbij gaan we altijd uit van de mogelijkheden van onze leerlingen.

Kijken naar kwaliteiten

Leerlingen op onze school worden zo goed mogelijk voorbereid om actief aan de maatschappij deel te nemen. Ze worden gestimuleerd om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen. We kijken daarbij naar de kwaliteiten van ieder kind en focussen op wat een leerling wél kan. Zo gaan onze docenten onvoorwaardelijk voor de ontwikkeling van iedere leerling.

Ons onderwijs
Kijken naar kwaliteiten

Twitter

Kleine school

Op dit moment is de Hamalandschool een kleine school. We zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van een Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC). Dit betekent dat de school in de toekomst deel gaat uitmaken van een centrum waarin we nauw samenwerken met andere onderwijspartners.

Wie zijn wij
Kleine school