Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van onze leerlingen.

Vacatures Schoolgids

Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van onze leerlingen.

Vacatures Schoolgids

Wat onze school speciaal maakt

Wij bieden leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking optimaal passend onderwijs. Daarbij gaan we altijd uit van de mogelijkheden van onze leerlingen.

Kijken naar kwaliteiten

Leerlingen op onze school worden zo goed mogelijk voorbereid om actief aan de maatschappij deel te nemen. Ze worden gestimuleerd om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen. We kijken daarbij naar de kwaliteiten van ieder kind en focussen op wat een leerling wél kan. Zo gaan onze docenten onvoorwaardelijk voor de ontwikkeling van iedere leerling.

Ons onderwijs
Kijken naar kwaliteiten

Het Gele Park

Vanaf het schooljaar 2021-2022 maken we onderdeel uit van het integraal educatief kindcentrum Het Gele Park in Lichtenvoorde. Samen met collegascholen, zorgpartners en kinderopvang bieden we binnen dit centrum alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen. We maken daarbij optimaal gebruik van elkaars expertise.

Onze school
Het Gele Park