Wie zijn wij

De Hamalandschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Onze leerlingen hebben een IQ tot ongeveer 70, vaak met bijkomende problematiek. Ze zijn allen aangewezen op een intensieve onderwijsbegeleiding.

Waar onze school voor staat

Onze school is een samenwerkingsschool van een neutraal bijzondere school en een Protestants Christelijke school. We staan open voor alle leerlingen, ongeacht afkomst of religie. We bieden hoogwaardig, speciaal onderwijs. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Dit is ons uitgangspunt bij de (brede) ontwikkeling van de leerling.

We richten ons onderwijs in als een ononderbroken proces. Daarin bereiden we onze leerlingen voor op en begeleiden we ze naar een zinvolle toekomst op het gebied van werken of dagbesteding, vrije tijd en wonen.

IEKC

De Hamalandschool is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde. Dat doen we samen met het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, Zozijn en Stichting de Achthoek. Het doel is om samen, vanuit één locatie, onderwijs, zorg en opvang te bieden. Om dat te realiseren zal er een nieuw gebouw komen. De verwachting is dat het over twee jaar daadwerkelijk zover is.

Meer informatie

Voor meer informatie over de IEKC kun je de website van IEKC bekijken.