Wie zijn wij

De Hamalandschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Onze leerlingen hebben een IQ tot ongeveer 70, vaak met bijkomende problematiek. Ze zijn allen aangewezen op een intensieve onderwijsbegeleiding.

Waar onze school voor staat

Onze school is een samenwerkingsschool van een neutraal bijzondere school en een Protestants Christelijke school. We staan open voor alle leerlingen, ongeacht afkomst of religie. We bieden hoogwaardig, speciaal onderwijs. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Dit is ons uitgangspunt bij de (brede) ontwikkeling van de leerling.

We richten ons onderwijs in als een ononderbroken proces. Daarin bereiden we onze leerlingen voor op en begeleiden we ze naar een zinvolle toekomst op het gebied van werken of dagbesteding, vrije tijd en wonen.

IEKC

Vanaf het schooljaar 2021-2022 maken we onderdeel uit van het integraal educatief kindcentrum
Het Gele Park in Lichtenvoorde. Samen met collegascholen, zorgpartners en kinderopvang bieden
we binnen dit centrum alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen. We maken daarbij optimaal
gebruik van elkaars expertise.

Meer informatie

Voor meer informatie over de IEKC kun je de website van IEKC bekijken.