Schooltijden

We hebben een zogenaamd vijf - gelijke - dagenmodel waarbij elke lesdag voor alle leerlingen even lang is. De lessen starten om 08.40 uur en duren tot 14.10 uur. Vanaf 8.25 uur mogen leerlingen op school komen. ’s Morgens houden we een pauze van 15 minuten. Het pauzetijdstip kan per groep verschillen. Tussen de middag is er een half uur pauze om te lunchen en even te ontspannen.

De eerste schooldag na de zomervakantie is op 2 september 2019.

Vakanties 2019 - 2020

Kermis

9 september

Herfstvakantie

21 oktober t/m 25 oktober

Kerstvakantie

23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie

24 t/m 28 februari

Paasvakantie

10 t/m 13 april

Meivakantie

27 april t/m 8 mei

Hemelvaart

21 en 22 mei

Pinkstervakantie

1 en 2juni

Zomervakantie

20 juli t/m 30 augustus 2020

Studiedagen

De leerlingen zijn tijdens de studiedagen de hele dag vrij.

  • vrijdag 27 september 2019
  • maandag 11 november 2019
  • donderdag 30 januari 2020
  • dinsdag 14 april 2020
  • woensdag 10 juni 2020