Schooltijden

We hebben een zogenaamd vijf - gelijke - dagenmodel waarbij elke lesdag voor alle leerlingen even lang is. De lessen starten om 08.40 uur en duren tot 14.10 uur. Vanaf 08.25 uur mogen leerlingen op school komen. ’s Morgens houden we een pauze van 15 minuten. Het pauzetijdstip kan per groep verschillen. Tussen de middag is er een half uur pauze om te lunchen en even te ontspannen.

Vakanties

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober

Kerstvakantie

24 december t/m 4 januari

Voorjaarsvakantie

4 maart t/m 8 maart

Goede Vrijdag & Pasen

19 t/m 22 april

Meivakantie

23 april t/m 3 mei (inclusief Koningsdag en Hemelvaart)

Hemelvaart

30 en 31 mei

Pinksteren

10 en 11 juni

Zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus 2019

Studiedagen

De leerlingen zijn tijdens de studiedagen de hele dag vrij.

Maandag 24 september

Woensdag 7 november 2018

Donderdag 31 januari 2019

Dinsdag 2 april 2019 

Vrijdag 7 juni 2019