Zorg en coördinatie

In eerste instantie is de mentor verantwoordelijk voor de zorg aan de leerling. De mentor kan echter ondersteuning vragen aan de intern begeleider. Deze bekijkt samen met de mentor of extra ondersteuning of inzet van meer expertise nodig is. Als dat wenselijk is, kan er een multidisciplinair overleg gepland worden. Ook kan een leerling besproken worden binnen de Commissie voor de Begeleiding.

Extra expertise kan ingezet worden vanuit eigen medewerkers of vanuit één van de zorgpartners waar de school mee samenwerkt (bijvoorbeeld voor ergo- of fysiotherapie). Bij de inzet van therapieën is het belangrijk dat er een relatie is met de onderwijsdoelen. Voor de inzet van zorg in onderwijs werkt de school samen met de stichting Zozijn.