Cultuur en beweging

We hechten grote waarde aan cultuur- en bewegingsonderwijs. Op onze school werkt een vakleraar bewegingsonderwijs. We werken intensief samen met andere scholen en met sport- en cultuurverenigingen in het landelijke sportprogramma Special Heroes.