Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

contact met de leraar

U heeft regelmatig gesprekken met leraren over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind:
 • handelingsplangesprek (jaarlijks)
 • 20-minutengesprek
Natuurlijk is het altijd mogelijk een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Commissie voor de Begeleiding

Daarnaast zijn er gedurende de schoolloopbaan een aantal gesprekken met de Commissie voor de Begeleiding:
 • welkomstgesprek (enkele weken nadat de leerling op school is)
 • evaluatiegesprek (na de eerste zes maanden)
 • tussenevaluatie (speciaal onderwijs)
 • zestienjarigengesprek (voortgezet speciaal onderwijs)

Contactschrift of agenda

De meeste leerlingen hebben een contactschrift of agenda. Hierin communiceren leraren met u over allerlei praktische zaken.

ouders

:

Help (nieuw venster)