Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Zorgpartners

 • Daar waar de school handen tekort komt, is het voor de ontwikkeling van het kind belangrijk dat extra zorg geleverd kan worden. Onze school heeft voor de extra zorg goede contacten met Zozijn, Estinea en De Lichtenvoorde.
Zozijn is onze samenwerkende partner voor de zorg in onderwijs, daardoor hebben wij een intensief contact met deze organisatie.

Indicatie

Er is een wettelijke regeling dat elk kind ongeacht zijn beperking onderwijs kan volgen. In overleg met de school is het mogelijk dat ouders een indicatie voor zorg binnen het onderwijs aanvragen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura.

Begeleiding op school of kinderopvang

Uw kind gaat naar school. Ook daar biedt Zozijn hulp in de vorm van: begeleiding, ondersteuning of zorg. Bijvoorbeeld hulp bij het uit- en aankleden of in de omgang met andere kinderen.

Begeleiding buiten schooltijden

Wij begeleiden uw kind ook buiten schooltijden. Die opvang en begeleiding kan zijn op een van onze eigen locaties, maar ook bij andere kinderdagverblijven en scholen. Dit kan voor- en na schooltijd, op woensdag- en op zaterdagmiddagen. De schoolmaatschappelijk werker kan u ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie. Zozijn coördineert deze zorg die door medewerkers van Zozijn en de Lichtenvoorde worden uitgevoerd.
 

   

Estinea

ondersteunt mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. Wij zetten ons in voor hun levensgeluk. Daarbij werken we vanuit de overtuiging dat iedereen – met steun van anderen – mee kan doen in de samenleving. Wij helpen mensen om hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we met hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid, oprechte aandacht en professionaliteit. www.estinea.nl
 
       
Stichting De Lichtenvoorde ondersteunt en begeleidt mensen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of stoornis in het autistisch spectrum in wonen, werken en leven in Oost-Gelderland.
Een deel van de leerlingen maakt gebruik van de woonvoorzieningen van De Lichtenvoorde. Er is regelmatig overleg met elkaar over afstemming van begeleiding en nieuwe ontwikkelingen.

samenwerking

:

Help (nieuw venster)