Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

financieel

Vrijwillige Ouderbijdrage

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden, zoals Kerst, Suikerfeest en Sinterklaas.
De school
beheert de bijdragen en verantwoordt deze in een
financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 25,-.
Het gaat om een vrijwillige bijdrage.
Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind.

Bijdrage melk

De school verstrekt melk of karnemelk aan uw kind. 
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een brief waarin u uw keuze voor de soort melk kunt aangeven.
Voor de bovenstaande keuze vraagt de school een bijdrage. Deze bijdrage bedraagt niet meer dan de kostprijs.

Zwemmen

Voor onze leerlingen is zwemmen een vast onderdeel van het aanbod van de school. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

financieel

:

Help (nieuw venster)