Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ziekte & verzuim

 • Mocht uw zoon of dochter om welke redenen dan ook niet op school kunnen komen dan verzoeken wij u dit 's ochtends voor 8.40 uur aan ons door te geven. Telefoonnr 0544-371738.

Ook dient u dit door te geven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist.

 

Schoolverzuim
Iedere jongere tot 18 jaar is leerplichtig.

Schoolverzuim anders dan bij ziekte is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eist van de scholen dat ongeoorloofd schoolverzuim direct gemeld wordt bij de leerplichtambtenaar.
 

praktisch

:

Help (nieuw venster)