Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vervoer

 • Het schoolvervoer wordt door ouders zelf aangevraagd. Het leerlingenvervoer wordt gecoördineerd door de gemeente waar de leerling is ingeschreven.

De gemeente is ook de opdrachtgever.

De gemeente verstrekt een formulier dat u invult.

De Commissie voor de Begeleiding ondertekent het formulier vervolgens.
Mocht u problemen hebben met het vervoer dan kunt u hiervoor ook terecht bij uw gemeente.

Indien de leerling om wat voor reden dan ook niet naar school gaat met de (taxi)bus, dient u het taxibedrijf daarvan op de hoogte te stellen.
 
De school brengt de vervoersbedrijven op de hoogte van de vakanties, vrije dagen en studiedagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktisch

:

Help (nieuw venster)