Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vakanties & vrije dagen

Jaarplanning 2017-2018

Vakantieplanning

- Eerste schooldag 21 augustus 2017 

 • Kermisdag: Maandag 11 september 2017 
 • Herfstvakantie: 16-10-'17 t/m 20-10-'17
 • Kerstvakantie: 25-12-'17 t/m 05-01-'18
 • Voorjaarsvakantie: 12-02-'18 t/m 16-02-'18
 • Paasvakantie: 30-03-'18 t/m 02-04-'18
 • Koningsdag:  27-04-'18
 • Meivakantie en Hemelvaart: 30-04-'18 t/m 11-05-'18
 • Pinksteren: 21-05-'18
 • Extra vrije dag: 15-06-'18 
 • Zomervakantie: 16-07-'18 t/m 24-08-'18

Studiedagen

 • Vrijdag 8 september 2017
 • Dinsdag 21 november 2017
 • Donderdag 25 januari 2018
 • Maandag 19 maart 2018 
 • Woensdag 30 mei 2018

Als er een studiedag is, zijn de leerlingen vrij.
Kijk voor een volledige jaarplanning bij Actueel, Agenda. 

Bijzonder verlof

Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
 • familieomstandigheden;
 • vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 • vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen;
 • In alle gevallen dient u minimaal één week vóór het verzuim een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is bij de administratie verkrijgbaar.

Geen verlof

De school mag dus geen verlof geven voor:
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkopere periode;
 • een uitnodiging van familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
 • verlof voor één kind omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog vrij zijn.

praktisch

:

Help (nieuw venster)