Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

lestijden

De lestijden van onze school zijn:

 
 
 
We hebben een zogenaamd vijf-gelijke-dagenmodel waarbij elke lesdag voor
alle leerlingen even lang is.
De lessen starten om 08.40 uur en duren tot 14.10 uur.
Vanaf 08.25 uur mogen leerlingen op school komen.

 
 
 
 
 
 
Contact met leerkrachten.
 
Wanneer u een van de leerkrachten wilt spreken, kunt u het beste bellen
tussen 08.10 uur - 08.20 uur en tussen 14.20 uur - 15.00 uur.
Telefoonnummer 0544 – 37 17 38
 

Pauzes 

Alle leerlingen hebben in de ochtend een kwartier pauze.
Ook lunchen alle leerlingen op school. Voor leerlingen die bij het eten
geholpen moeten worden is assistentie aanwezig. Na de lunch hebben de leerlingen weer een pauze.

Schoolplein

Tijdens de pauze in de ochtend en de middag maken de leerlingen zoveel mogelijk gebruik van het schoolplein. Hierbij is altijd toezicht in de vorm van pleinwacht aanwezig.

Onderwijstijd

Het jaarrooster, inclusief vakantie, vrije dagen en studiedagen voor het personeel, 
is zo opgebouwd dat leerlingen minimaal 940 uur onderwijs volgen. 
Hiermee voldoen we aan de wettelijke eis. 
Afwijkingen worden in het individuele handelingsplan van de leerling beschreven. Indien nodig stemmen we dit af met de Inspectie van het Onderwijs of de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling

In sommige gevallen kunnen leerlingen niet het volledige aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start
van het schooljaar, of op het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding.
Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling kan worden aangevraagd
voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden
verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd
bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstelling kunt u
terecht bij de schoolleiding.

praktisch

:

Help (nieuw venster)