Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

allerlei

Medicijngebruik 

We vragen u om duidelijke informatie rond het medicijngebruik van uw kind. Verzocht wordt om de medicijnen veilig en in de juiste dosering met de originele bijsluiter mee te geven naar school. Bij verandering van medicijn of dosering geeft u dit aan de leraar door.
Ouders moeten schriftelijk toestemming geven aan de school voor het toedienen van medicatie. Dit doet u door de "rode kaart" in te vullen. Op deze manier is het voor de school duidelijk welke medicatie er toegediend moet worden.

Eten en drinken

De leerlingen blijven op school over. Dat betekent dat ze vanuit huis voldoende drinken en eten mee moeten nemen. Veel groepen eten in de ochtendpauze fruit. Bij warm weer is het belangrijk dat er wat extra drinken is. Via de leraar krijgt u hierover meer informatie.

Gymkleding

Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de leraar de tijden van de lessen bewegingsonderwijs door. De leraar brengt u ook op de hoogte van welke gymkleding meegegeven dient te worden.

Huiswerk

In principe is onze school huiswerkvrij. In incidentele gevallen (zoals het voorbereiden van een spreekbeurt of presentatie) kan er thuis wat aan voorbereiding worden gevraagd, maar dat is zeker geen regel.

Hoofdluis
Hoofdluis komt nu eenmaal op veel scholen voor, dus ook op de ​Hamalandschool.
Hoofdluis veroorzaakt veel jeuk en soms nare infecties. Iedereen kan het krijgen. De luizen zitten op een schoongewassen hoofd en verspreiden zich via contact met haren of kleding.
Ouders en teamleden kunnen eraan meewerken de verspreiding tegen te gaan. Daarom wordt ouders en teamleden gevraagd regelmatig het hoofd van het kind te controleren. Dit kan het beste door middel van een stofkam. Na iedere vakantie wordt er op school een luizencontrole uitgevoerd.
Wanneer hoofdluis geconstateerd wordt, dienen ouders zo snel mogelijk de school te waarschuwen zodat andere ouders (zonder de bron te noemen) ook gewaarschuwd kunnen worden. Zodoende kunnen we verdere verspreiding tegengaan.

Kledingcode

Van alle personen die werkzaam zijn bij de Hamalandschool (ook zorgondersteuners, stagiaires en vrijwilligers) wordt verwacht dat zij zich 'sociaal veilig' kleden. Hieronder verstaan wij:
 • Kleding en teksten op kleding mogen geen aanstoot geven.
 • Kleding mag niet meer van de drager onthullen dan voor de omgeving gewenst is.
 • Kleding moet veilig en doelmatig zijn.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf wordt eenmaal per twee jaar uitgenodigd. In de informatiekalender staat wanneer dit zal zijn. 

Mobiele telefoon

Telefoons worden niet meegebracht naar school, tenzij ouders vinden dat dit nodig is voor de reis naar en van school. Dit moet dan schriftelijk worden aangegeven. Meegebrachte telefoons worden afgegeven aan de leraar en aan het eind van de dag teruggegeven.
Verder is het onwenselijk dat leerlingen met hun mobiele telefoon (of een fotocamera) opnames maken tijdens schooltijd of gedurende de reis van huis naar school of terug.

Sponsering

De school maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten, waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband.

Weeralarm
Bij een weeralarm beslissen de busvervoerders wat er gebeurt met het vervoer.

Een aantal gemeentes heeft ouders/verzorgers geïnformeerd wanneer zij het schoolvervoer wel en niet door laten gaan bij een weeralarm.

praktisch

:

Help (nieuw venster)