Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

extra zorg

 • Omdat veel van onze leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, bieden we hiervoor samen met partners een specifiek zorgaanbod. We streven ernaar om onderwijs en zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Op onze school wordt extra ondersteuning en begeleiding geboden door gespecialiseerde medewerkers zoals een logopedist, intern begeleider.
Therapeutische activiteiten, denk hierbij ook aan fysiotherapie of ergotherapie zijn afgestemd op het onderwijs en de doelen hiervan staan in het HP van de leerling. Deze therapieën vinden plaats in een speciale ruimte.
Ook kan de therapeut de klas in komen voor observatie of om de leraar te adviseren.
Als er langdurig therapie nodig is dan verwijzen we vaak door naar externe instanties.

Logopedie

Het doel van logopedie is dat leerlingen leren zich zo goed mogelijk ‘verstaanbaar’ te maken. Ook andersom geldt, dat de leerling leert zijn omgeving te verstaan en te begrijpen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan auditieve vaardigheden, mondmotoriek en articulatie.

Leerlingen worden door de logopedist zowel individueel als in de groep behandeld. De logopedist geeft ook adviezen aan medewerkers en ouders.

Zorg en coördinatie

In eerste instantie is de mentor verantwoordelijk voor de zorg aan de leerling.
De mentor kan echter ondersteuning vragen aan de intern begeleider.
Deze bekijkt samen met de mentor of extra ondersteuning of inzet van meer
expertise nodig is.
Als dat wenselijk is, kan er een multidisciplinair overleg gepland worden.
Ook kan een leerling besproken worden binnen de Commissie voor de Begeleiding.
Extra expertise kan ingezet worden vanuit eigen medewerkers (bijvoorbeeld voor logopedie) of vanuit één van de zorgpartners waar de school mee samenwerkt (bijvoorbeeld voor ergo- of fysiotherapie).
Bij de inzet van therapieën is het belangrijk dat er een relatie is met de onderwijsdoelen.

Zorg in onderwijs. 

Voor de inzet van zorg in onderwijs werkt de school samen met de stichting Zozijn. Leerlingen met een meervoudige beperking krijgen extra ondersteuning van zorgmedewerkers in de klas.
De ondersteuning ligt op het gebied van persoonlijke verzorging, maar ook op het geven van extra structuur binnen het lesprogramma.
De zorgmedewerker werkt vanuit het individuele zorgbudget van de leerling.  Inzet binnen school gaat in overleg met ouders. Zozijn coördineert deze inzet.        

Indicatie.

Er is een wettelijke regeling dat elk kind ongeacht zijn beperking onderwijs kan volgen. In overleg met de school is het mogelijk dat ouders een indicatie voor zorg binnen het onderwijs aanvragen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura.

Jeugdgezondheidszorg:

We werken samen met GGD  Gelre-IJssel.GGD Gelre-IJssel is kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.GD Gelre-IJssel is kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij GGD Gelre-IJssel  is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondergebracht bij gemeentelijke gezondheidsteams (GGT’s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, assistenten en logopedisten. Zij doen dit door kinderen te onderzoeken, door kinderen te vaccineren en door ondersteuning te bieden aan ouders en leerkrachten als er vragen zijn over de lichamelijke, psychische, sociale en/ of cognitieve ontwikkeling van kinderen en hierin ook samen te werken met andere instanties.

 

 

 

 

 

 

 

 

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)