Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

commissie voor de begeleiding

 • De Commissie voor de Begeleiding heeft als taak het geven van adviezen aan leraren over de begeleiding van en het onderwijsaanbod aan de leerling.

 commissie voor de begeleiding

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) stelt de ontwikkelingsperspectiefplannen van de leerlingen op.
Ook geeft zij adviezen aan leraren over de begeleiding van en het onderwijsaanbod aan de leerling.
Daarnaast bewaakt zij de voortgang van de handelingsplannen.
 
De CvdB vergadert frequent.
De commissie bestaat uit de directeur van de school
(voorzitter), de teamleider, de intern begeleider,
de orthopedagoog, de maatschappelijk werker en
de jeugdarts.
 

 De Commissie voor de Begeleiding op school bestaat uit:

- Johan van der Weerd, algemeen directeur.
- Dorien Vrijdag, teamleider.
- Susan Beijers, intern begeleider.
- Kim Buter, orthopedagoog.
- Joost te Loeke,  vanuit regionaal ondersteunings team, geen vast lid van de CvdB,                 aanwezig op aanvraag.
 
- Jelma Vaatstra, jeugdarts van de GGD Gelre-IJssel.
 

 Alle leerlingen hebben een handelingsplan en een

 ontwikkelingsperspectief.

Voor iedere leerling wordt het ontwikkelingsperspectief vastgesteld door de Commissie voor de Begeleiding. In dit ontwikkelingsperspectief staan alle relevante gegevens over de leerlingen. Van hieruit wordt de leerroute met de benodigde begeleiding bepaald. De leraar stelt vanuit dit perspectief het handelingsplan op.
 

 Welkomstgesprekken

Wanneer een leerling nieuw op school komt, worden de ouders na ongeveer zes weken uitgenodigd voor een welkomstgesprek met de Commissie voor de Begeleiding en de leraar. Het doel van dit gesprek is dat ouders kennismaken met deze commissie, zodat zij weten van welke deskundigheid ze gebruik kunnen maken.

De Commissie voor de Begeleiding deelt de leerling in een leerroute in en er worden afspraken gemaakt over de ondersteuning voor de komende periode. Het handelingsplan, dat de leraar heeft opgesteld, wordt in dit gesprek ook besproken.
 
Ongeveer iedere vier jaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de Commissie voor de Begeleiding. In dit gesprek wordt het ontwikkelingsperspectiefplan besproken en opnieuw vastgesteld.
 
 

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)