Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

4 tot 13 jaar

Begeleiding in de klas

 
 
Elke groep heeft zijn eigen leraar.
Als er in een groep meerdere leraren werkzaam zijn, hebben zij
de leerlingen verdeeld.
Zo heeft elke leerling zijn eigen mentor. Alle leraren zijn bevoegd.
Er werkt ook een groot aantal onderwijsassistenten binnen de school.
Zij verzorgen vaak, in opdracht van de leraar lessen aan kleine groepjes leerlingen. De leerkrachten vormen samen met de assistenten het klassenteam. 

Leergebieden onderbouw


In de onderbouw is het onderwijsprogramma vooral gericht op de leergebiedoverstijgende doelen.
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van interesses, werkhouding en de basale vaardigheden voor zelfredzaamheid.
De leerlingen stimuleren we op de volgende gebieden:
-- Zelfredzaamheid: aan- en uitkleden, eten en drinken, toiletgang.
-- Werkhouding: taakgerichtheid, een opdracht beginnen, volhouden en afmaken.
-- Spelontwikkeling: naast en met elkaar spelen, gevoelens uiten, luisteren naar elkaar en naar een verhaal.
-- Taalontwikkeling: uitbreiding van de passieve en actieve woordenschat, het uitvoeren van kleine opdrachten.
-- Cognitieve ontwikkeling: het leren met ontwikkelingsmaterialen,
het leren van eenvoudige begrippen.
-- Motorische ontwikkeling: bewegen op muziek, vrij spel, gymnastiek en zwemmen.
Daarnaast is er veel ruimte voor spel en beweging, muziek en creatieve vakken.
Om de dag overzichtelijk te maken, visualiseren we het dagritme met pictogrammen en foto’s en maken we gebruik van een speciale klok (de Time Timer).
 

Leergebieden midden- en bovenbouw

 
In de midden- en bovenbouw bouwen we voort op de ontwikkelingen van de leerlingen en besteden we meer tijd aan de ontwikkeling van de cognitieve
vaardigheden.

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

indeling

:

Help (nieuw venster)