Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Sport en Cultuur

 • Sport en cultuur wordt op de Hamalandschool vormgegeven middels het project Special Heroes. Dit is een sportstimuleringsproject van De Onderwijsspecialisten in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF.

Cultuur- en bewegingsonderwijs

We hechten grote waarde aan cultuur- en bewegingsonderwijs. Op onze school werkt een vakleraar bewegingsonderwijs.

We werken intensief samen met andere scholen en met sport- en cultuurverenigingen in het landelijke sportprogramma Special Heroes. Twee medewerkers werken op projectbasis deels als combifunctionaris, bekostigd door de gemeente Oost Gelre. Daarnaast beschikt de school over een combinatiefunctionaris specifiek voor sport. Zij onderhoudt contacten met een groot aantal sportverenigingen in de regio en verzorgt de begeleiding van leerlingen naar sportverenigingen.

We werken zowel voor sport als cultuur intensief samen met de medewerkers van Het Bariet, onze school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Sport

Special Heroes is een sportstimuleringsproject van De Onderwijsspecialisten in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF. Het doel van Special Heroes is om de leerlingen tijdens schooltijd kennis te laten maken met diverse sporten en bewegingsactiviteiten om vervolgens buiten schooltijd hiermee verder te gaan.
In de link/ folder vindt u een duidelijk overzicht van de sportactiviteiten in de regio Achterhoek voor kinderen en jongeren met een beperking. Alle sportverenigingen die deze sportactiviteiten uitvoeren hebben door middel van het Special Heroes project voldoende ervaring opgedaan met de doelgroep. Voor de trainers en begeleiders van de verschillende activiteiten geldt dit ook. 
Voor alle activiteiten die in deze folder beschreven staan kunt u naast de contactpersoon ook contact opnemen met de zogenaamde combinatiefunctionaris van de school. Naast het vak bewegingsonderwijs dat op school zelf gegeven wordt, begeleidt zij ook de verenigingen én de leerlingen vanuit de school bij deze verenigingen.
Onze Combinatiefunctionaris voor sport is: 
Joyce Heringa
J.Heringa@hetbariet.nl

Kunst en Cultuur

De combinatiefunctionaris op het gebied van Kunst en Cultuur probeert op dit vlak vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. Wanneer een leerling en/of ouder bijvoorbeeld op zoek is naar bijvoorbeeld een leuke en passende muziekvereniging, toneelclub, schilderles, etc., dan kunt u met de vraag bij haar terecht.
Onze combinatiefunctionaris voor Kunst en Cultuur is:
Desi Nienhuis.
D.Nienhuis@hetbariet.nl
 

Sportdag

Elk jaar doen wij mee aan een sportdag.
Informatie hierover krijgt u van de groep.

 


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​​

extra activiteiten

:

Help (nieuw venster)