Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ict & nieuwe media

 • Onze school heeft een intern netwerk waarop alle computers zijn aangesloten. Er zijn gemiddeld drie computers per klas. Ook zijn er ipads beschikbaar voor iedere klas.

De computer en ipads zijn een goede en onmisbare aanvulling in ons onderwijsaanbod. Indien nodig wordt er specifieke software geïnstalleerd, opdat de leerlingen zelfstandig kunnen werken.
Onze leerlingen leren gebruik te maken van technologische hulpmiddelen en leren om te gaan met media.

Digitale schoolborden

Bijna alle groepen beschikken over smartboards. Deze digitale borden vervangen de traditionele krijtborden. Het smartboard is een mooi hulpmiddel voor het inspringen op vragen en onderwerpen die bij onze leerlingen leven. Deze borden staan in directe verbinding met het internet.

Speciale aanpassingen en specifieke software bieden veel mogelijkheden om de leerstof aantrekkelijk en leuk te maken. De computer kan hiermee het leerproces een extra stimulans geven.

Lezen en rekenen

Bij het lees- en rekenonderwijs is het computerprogramma in de leerstof geïntegreerd. Bij het rekenen, lezen, klokkijken en spelletjes kunnen de leerlingen ook op eigen niveau vaardigheden extra oefenen.
Binnen de school wordt er gewerkt met smartboarden.

Computeradviesteam

Als de klassenleiding, de ICT-coördinator, de therapeut, de ambulant begeleider of een ouder constateert dat de leerling aanloopt tegen een beperking in het gebruik van de computer, wordt het computeradviesteam van De Onderwijsspecialisten ingeschakeld.
 

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)