Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ons Onderwijs

 • Wij bieden passend onderwijs aan onze leerlingen. Ons onderwijsaanbod sluit aan bij de mogelijkheden van de leerling en is erop gericht om ‘eruit te halen wat erin zit’.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:
 • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs.
Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning
kan krijgen die nodig is.

Onderwijsprogramma

We plaatsen onze leerlingen samen met leeftijdsgenoten in een basisgroep:
 • In de onderbouw zitten leerlingen van 4 tot 7 jaar.
 • In de middenbouw zitten de leerlingen van 7 tot 11 jaar.
 • In de bovenbouw zitten de leerlingen van 11 en 12 jaar.
We houden rekening met de individuele leer-, ondersteunings-, en begeleidingsbehoeften van de leerlingen. Door de hele school werken we een aantal keer per week (eventueel groepsdoorbrekend) aan de vakken rekenen en lezen. 
Met een aantal leerlingen werken we op deze momenten met ‘Ervaar het maar’, een ervaringsgerichte manier van leren, of met Fototaal of Leespraat.

 

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)