Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

privacy

 • Filmopnames en foto’s geven vaak een mooi tijdsbeeld van een school of een gebeurtenis in de school. Om redenen van privacy heeft het bestuur, De Onderwijsspecialisten, een aantal richtlijnen vastgesteld:

Filmopnames voor directe begeleiding

Voor opnames die bestemd zijn voor begeleiding van de kinderen, vragen wij aan u geen toestemming. Deze opnames worden namelijk alleen in school gebruikt en kunnen bekeken worden door ouders en de bij het kind betrokken medewerkers van de school.

Film- en foto-opnames voor publicatie

Op school of tijdens schoolactiviteiten worden foto’s en filmopnames van leerlingen gemaakt. Dit schooljaar vragen wij alle ouders om ons door middel van een schriftelijke verklaring - die geldt voor de schoolperiode - te laten weten of ze akkoord gaan met het maken van opnames én of de school deze mag gebruiken voor publicaties zoals in een schoolbrochure, website.

Opnames bijzondere activiteiten

Ouders mogen opnames maken van bijzondere activiteiten in school. Deze opnames mogen uitsluitend in huiselijke kring vertoond worden.
 
Bescherming persoonsgegevens
We gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.
Voor het geven van onderwijs en begeleiding en de administratie van de school, worden gegevens over uw kind vastgelegd. Dit is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs.
De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang tot deze gegevens is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van deze leer materialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. We hebben met hen afspraken gemaakt over het gebruik van deze gegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders hier toestemming voor geven of als uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het privacyreglement is beschreven hoe we omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Desgewenst kunt u dit reglement op school inzien.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)