Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

uitgangspunten

 • We streven ernaar hoogwaardig, zeer speciaal onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden.

Onze school is een samenwerkingsschool van een neutraal bijzondere school en een protestants-christelijke school. We staan open voor alle leerlingen ongeacht afkomst of religie. We bieden hoogwaardig zeer speciaal onderwijs. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. De visie van de school is: recht doen aan iedere leerling. De leerlingen leren samen te leren en te leven met anderen. Dit is ons uitgangspunt bij de (brede) ontwikkeling van de leerling. We richten ons onderwijs in als een ononderbroken proces. Daarin bereiden we onze leerlingen voor op en begeleiden we ze naar een zinvolle toekomst op het gebied van werken of dagbesteding, vrije tijd en wonen. Wij vinden het belangrijk om samen te werken en verbinding te zoeken met andere typen onderwijs en de zorg. Zo kunnen we goed antwoord blijven geven op deze ontwikkelingen en ook in de toekomst speciaal onderwijs van hoge kwaliteit blijven bieden.

Zelfstandig
We begeleiden de leerlingen zo veel mogelijk bij hun ontwikkeling om tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid te komen. 
Het pedagogisch en didactisch klimaat stemmen we af op de leerling. 
De ene keer is dat door een stimulerende omgeving te bieden, de andere keer door heel gericht dingen aan te leren, voor te doen.
Van groot belang is een veilige en gestructureerde omgeving waarbinnen de leerling het vertrouwen krijgt en voelt om initiatieven te nemen en om zelf te handelen.
 
Opbrengstgericht werken

Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. We voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe Wet kwaliteit (v)so: leerlingen zijn ingedeeld in leerroutes met daaraan gekoppelde doelen en leerlijnen en voor elke leerling is een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het nieuwe Maatwerk Leerlingvolg Systeem (MLS)en het Arbeidstrainingscentrum (ATC) hebben een goede meerwaarde. Met behulp van het MLS kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen goed volgen. Het ATC draagt bij aan een meer gerichte training van algemene arbeidsvoorwaarden. Allemaal resultaten van de verdere ontwikkeling van het opbrengstgericht werken. ​

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs aan alle leerlingen in de regio en is verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid van leerlingen in het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband waar u mee te maken heeft, wordt bepaald door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven en de leeftijd van uw kind. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband PO Oost Achterhoek en PO Doetinchem. Meer informatie vindt u op  https://www.passendonderwijs.nl

  

de school

:

Help (nieuw venster)