Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

de leerlingen

 • De Hamalandschool geeft speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en meervoudige beperking.

Onze leerlingen zijn 4 tot 12 jaar en komen uit de regio Oost-Achterhoek.

Iedere leerling heeft specifieke ondersteuning nodig. Voor een aantal doelgroepen hebben wij speciale expertise in huis.

Leerlingen met kenmerken van ASS
 
Leerlingen met kenmerken van autistisch spectrum stoornissen (ASS) vormen een speciale doelgroep. Hier is speciale kennis voor nodig. Ons schoolteam heeft speciale expertise om deze leerlingen te begeleiden en volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet.

Elk kind met autisme is uniek. De mogelijkheden voor goede begeleiding van leerlingen met autisme zijn de laatste jaren flink toegenomen. De bedoeling is dat iedere leerling met autisme die vorm van onderwijs en begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.  Leerlingen met een stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS) hebben vooral een grotere structuurbehoefte. We gebruiken speciale programma’s, werken met totale communicatie en staan open voor nieuwe ontwikkelingen.
Er vindt een nauwe samenwerking met ouders plaats. Er vindt regelmatig informatieuitwisseling plaats en er worden handvatten aangereikt voor een passende omgang met deze leerlingen.

 Jonge ontwikkelingsleeftijd

Ook voor leerlingen met een jonge ontwikkelingsleeftijd heeft de  school deskundigheid ontwikkeld. Voor deze leerlingen is de ondersteuning van materialen (in een verwijzers kast staan bijvoorbeeld een bord, beker, puzzel), gebaren, foto’s en picto’s van groot belang. De samenwerking met de zorgmedewerkers is van belang in het geven van onderwijs aan deze leerlingen. 

 

 

 

 

de school

:

Help (nieuw venster)