Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenstelling

 • In de mr hebben zowel ouders als medewerkers van de Hamalandschool zitting.

​Oudergeleding:
Eunice Luijmes
Leonie Meinen

 

Personeelsgeleding:
Els Harbers
Hilde Kok​


 

Het mailadres van de mr is: mr@hamalandschool.nl

 

De MR van onze school werkt intensief samen met de MR van Het Bariet.

 


 
​​

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)