Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenstelling

 • In de mr hebben zowel ouders als medewerkers van de Hamalandschool zitting.

​Oudergeleding:
Maarten Overkemping
Vacature

 

Personeelsgeleding:
Susan Beijers
Evelien Faber

 

Het mailadres van de mr is: mr@hamalandschool.nl

 

De MR van onze school werkt intensief samen met de MR van Het Bariet.

Gezocht: enthousiaste ouder(s) voor MR!

Wilt u als ouder meepraten op school?

Vacature MR oudergeleding
Binnen de MR van de Hamalandschool is er een vacature ontstaan m.b.t. oudergeleding Hamalandschool. 

De MR zoekt actieve, betrokken ouders die zich kandidaat willen stellen als MR-lid. 

De MR vergadert één keer in de 6 weken van 19.30 tot 21.30 uur.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan voor 1 december 2017 via: mr@hamalandschool.nl
Heb je nog vragen n.a.v. deze vacature? Benader dan gerust iemand van de MR of stuur een mail naar bovenstaand mailadres. 

Namens de MR, Niels Westendorp

 
 

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)